Zahájení školního roku 2022/2023

Školní rok 2022/23 začíná v obou pobočkách školy ve čtvrtek 1. 9. 2022.

Třídní schůzky

budou vždy od 16 hodin

MŠ Koperníkova

Středa 7. září 2022, všichni se sejdeme v červené třídě, následně se přesunete do svých tříd

MŠ Slovenská

Úterý 6. září 2022

Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně COVID-19.

Při naplňování principů prevence vzniku a šíření infekčních nemocí postupují školy a školská zařízení v souladu s vydanými mimořádnými opatřeními event. uloženými protiepidemickými opatřeními na regionální úrovni místně příslušnou krajskou hygienickou stanicí, na celostátní úrovni MZd.

Mgr. Dagmar Hráchová Šrámková
ředitelka školy

Jít na úvodní stránku