Co už mám umět a co se učíme

Už chodím do školky a to znamená, že už vím/umím nebo se brzy naučím:

Společenské návyky:

Vysvětlíme si a naučíme se také, že k dobrému vychování /společenským pravidlům patří i:

Osobní hygiena:

Vysvětlíme si a naučíme se také dalším návykům:

Oblékání:

Vysvětlíme si a naučíme se také dalšímu:

Tyto činnosti se prolínají během celého dne ve školce, prosíme, pomozte nám v dětech upevňovat a osvojovat společenské chování, pravidla a návyky osobní hygieny, oblékání.

Usnadníte tím pobyt ve školce nejen nám, ale především Vašim dětem

Na spolupráci se těší Vaše paní učitelky

Jít na úvodní stránku